Terapia dzieci Metodą One Brain Warszawa Gdańsk Gdynia
Terapia nastolatków Metodą One Brain

Terapia dzieci 
i nastolatków

Metoda One Brain ® ma zastosowanie w usuwaniu objawów a przede wszystkim przyczyn stresu, trudności i zaburzeń o podłożu emocjonalnym. Przynosi znakomite rezultaty w pracy z poniższymi problemami u nastolatków i dzieci.

 • trudności szkolne: problemy z koncentracją, pamięcią, uczeniem się, czytaniem, pisaniem, lateralizacją, dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia i inne;

 

 • tiki, jąkanie;
   

 • lęk, depresja, autoagresja, agresja, anoreksja, bulimia, nadwrażliwość sensoryczna;
   

 • symptomy ADHD, takie jak np.: zaburzenia uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa, wybuchy złości, zachowania agresywne i buntownicze, impulsywność, nieumiejętność przewidywania konsekwencji własnego postępowania;
   

 • zaburzenia opozycyjno-buntownicze u dzieci, takie jak np.: zachowania agresywne, buntownicze, niszczycielskie, prowokacyjne,  impulsywność, "zadręczanie" innych ludzi, częste wybuchy złości, obwinianie innych o własne trudności i błędy;
   

 • uzależnienie od gier, internetu, substancji psychoaktywnych;
   

 • inne specyficzne trudności i zaburzenia u dzieci i młodzieży, takie jak np.: opóźniony rozwój mowy, problemy z jedzeniem, zaburzenia snu, moczenie nocne, lęk separacyjny, trudności w nauce, trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, trudności w jasnym wyrażaniu własnych myśli;

 

 • specyficzne problemy dzieci adoptowanych i rodzin adopcyjnych;

 

 • specyficzne problemy dzieci przeżywających rozwód rodziców.

 

Przykładowe tematy z jakimi pracowałam z dziećmi i nastolatkami można znaleźć tutaj