Naukowiec One Brain

Geneza One Brain

Twórcami metody One Brain ® są amerykańscy naukowcy: Gordon Stockes, Daniel Whiteside i Candance Callaway. Pierwotnie pracowali nad stworzeniem systemu, który pozwoliłby na usunięcie przyczyny dysleksji i trudności w uczeniu się.

 

W wyniku wieloletnich badań odkryli, że przyczyną zarówno dysleksji jak też szeregu innych trudności i zaburzeń jest negatywny stres emocjonalny doświadczany na różnych etapach życia. Szczególnie istotnymi okresami są tu życie płodowe oraz dzieciństwo, kiedy kształtują się nasze przekonania na temat świata i samych siebie.

 

Stokes, Whiteside i Callaway stworzyli metodę One Brain ®, w której pracuje się z przyczynami trudności a nie z ich objawami. Stosując techniki One Brain ® usuwa się stres zapamiętany przez mózg i ciało danej osoby. Stres, który blokuje właściwą komunikację pomiędzy poszczególnymi częściami mózgu.

 

Odblokowanie Metodą One Brain ® prowadzi do integracji poziomej i pionowej mózgu, do zwiększenia jego aktywności, co w konsekwencji oznacza poprawę samopoczucia i funkcjonowania człowieka.

 

W wyniku odblokowania stresu znikają konsekwencje doświadczonego stresu, takie jak np. dysleksja, jąkanie, lęki, depresja, fobia, niskie poczucie własnej wartości czy różnorodne trudności w działaniu. 

 

 

 

Daniel Whiteside - współtwórca efektywnej metody terapii i rozwoju One Brain
Candance Callaway współtwórczyni skutecznej Metody One Brain
Gordon Stokes współtwórca szybkiej trerapii opartej o neurobiologię One Brain