Szybka i skuteczna terapia One Brain Warszawa Gdańsk Gdynia Sopot Trójmiasto

Na czym polega odblokowanie?

Odblokowanie metodą One Brain ® prowadzi do integracji poziomej i pionowej mózgu, do zwiększenia jego aktywności, co w konsekwencji prowadzi do poprawy samopoczucia i funkcjonowania człowieka.

 

Na proces odblokowania metodą One Brain ® składa się szereg technik dobieranych indywidualnie do problemu/ wyzwania z jakim przychodzi klient. Każda sesja ma jednak pewien stały schemat.

 

Pierwsza część spotkania przeznaczona jest na rozmowę o trudnościach. W przypadku pierwszej sesji przeprowadzany jest również wywiad psychologiczny. Wspólnie ustalamy temat lub tematy, z którymi warto pracować. W dalszej części spotkania, przy pomocy kinezjologicznego testu mięśniowego, sprawdzimy, który z tematów jest priorytetowy dla tej osoby na dany moment. Z nim właśnie będziemy pracować.

 

Poniżej przykładowe tematy:

  • Mam spokój wewnętrzny i równowagę.

  • Jestem wartościowa.

  • Wiem czego chcę. Wytrwale dążę do celu.

  • Z łatwością przyswajam nową wiedzę i trwale ją zapamiętuję.

  • Kocham siebie. Potrafię zadbać o siebie, swoje dobro w relacji z innymi ludźmi.

  • Akceptuję siebie taką jaka jestem.

    Więcej tematów z jakimi pracowałam z klientami tutaj
     

Druga część sesji poświęcona jest wstępnemu równoważeniu organizmu. Weryfikuję, przy pomocy kinezjologicznego testu mięśniowego, między innymi prawidłowość przepływu energii w ciele*, sprawdzam przeciążenie organizmu i stosuję odpowiednie techniki One Brain, by przywrócić ciału równowagę. Bardzo zestresowanym i przeciążonym osobom już samo wstępne równoważenie przynosi ulgę i poprawę samopoczucia. 

 

Sprawdzam jak wysoki jest procent stresu związanego z tematem oraz na ile wysoka jest motywacja i wiara w zmianę. Te wskaźniki, testowane na początku i na końcu procesu odblokowania, pozwolą nam na weryfikację skuteczności odblokowania. 

 

Definiujemy jak klient chce się czuć i w jaki sposób chce reagować w określonej sytuacji (np. w trakcie wystąpień publicznych, w sytuacji konfliktu z małżonkiem, w relacjach z mężczyznami/ kobietami). Do tego będziemy dążyć i takiego samopoczucia, reakcji i zachowania "uczyć mózg" odpowiednimi technikami One Brain ®.

 

Testuję wiek najlepszy do odblokowania stresu. Stosuję odpowiednie techniki, by klient przypomniał sobie, co stało się w tym wieku (każdy moment życia zapisany jest w pamięci, nawet jeśli na świadomym poziomie tego nie pamiętamy). Przy pomocy indywidualnie dobranych technik odblokowuję stres w tym wieku. Następnie koduję nowe samopoczucie, nowy pożądany wzorzec reakcji określony wcześniej przez klienta. 

 

Wprowadzenie pozytywnego doświadczenia: obrazu, samopoczucia w miejsce negatywnego jest kluczowym elementem sesji One Brain®. W tym właśnie momencie następuje odblokowanie emocjonalnego stresu.

 

Weryfikuję, czy stres związany z tematem został całkowicie usunięty, a poziom motywacji i wiary w zmianę wynosi 100%. Jeśli wskaźniki te są prawidłowe, mogę wyprowadzić osobę z recesji wiekowej i zakodować pozytywne doświadczenie i samopoczucie na linii życia, aż do teraźniejszości.

 

W teraźniejszości również upewniam się, że stres związany z tematem wynosi 0%, a motywacja i wiara w możliwość zmiany 100%. Jeśli tak nie jest, stosuję odpowiednie techniki, by ten stan osiągnąć.

 

Następnie zadaję klientowi zadanie do domu na minimum trzy tygodnie. Długość tego okresu związana jest z fizjologią mózgu. Potrzebuje on bowiem stymulacji przez 21 dni, by wytworzyć nowe połączenia neuronalne, nową ścieżkę przepływu informacji. Wykonując zadanie domowe przez kilka minut 1,2 lub 3 razy dziennie klient dąży do utrwalenia pozytywnego wzorca reakcji, by zmiana, która się dokonała, odpowiednio zakodowała się na poziomie neuronalnym

 

* Dzięki odkryciomn fizyki kwantowej wiemy, że nasz organizm, tak jak inne organizmy żywe, stanowi system energetyczny, a prawidłowość przepływów energii w ciele jest kluczowym czynnikiem zachowania zdrowia. Wiedza ta znana jest i wykorzystywana miedzy innymi w  tradycyjnej medycynie chińskiej oraz kinezjologii.